Salon National 2021
organiséiert zesummen mat der FLPA

Resultater vum Photo-Club Gemeng Suessem

Auteuren vum PCGS :

ADLER Jean-Claude, 2 Akzeptatiounen
BARTOCCI Armando
BRAUN Fernand, 1 Akzeptatioun
HEUSCHLING Monique, 2 Akzeptatiounen
LANG Jessie, 2 Akzeptatiounen - 1 Mention Honorifique
LEARDINI Carmen, 4 Akzeptatiounen - 1 Mention Honorifique
LÉPINE Mars, 1 Akzeptatioun
SCHILLING Lucien, 2 Akzeptatiounen
SCHILTZ Yves, 4 Akzeptatiounen 
SCHLOTTERT Laurent, 5 Akzeptatiounen - 1 Selwer Medail, Beschten Auteur
TOTH Claude
TOTH Andy, - 1 Gold Medail, 1 Selwer Medail + 1 Bronze Medail                                                                    TOTH Jennifer, 3 Akzeptatiounen

Clubklassement Salon National FLPA 2021 : 3. Plaz